Personuppgiftshantering - ClaraHälsan AB

2457

Känsliga personuppgifter - Expowera

Personuppgifter är all information som kan kopplas till dig. Det kan till exempel vara ditt personnummer, ditt namn och din adress. Uppgifter om din hälsa och dina besök i vården är också personuppgifter. Känsliga personuppgifter (exempel): Känsliga personuppgifter sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. 2.2 Behandling av känsliga personuppgifter Inom ramen för en utredning av ett oklart försäkringsfall kan det även, beroende på försäkringsfallets natur, vara nödvändigt att behandla uppgifter om hälsa och andra känsliga personuppgifter.

Känslig personuppgift hälsa

  1. Olika konfliktstilar
  2. Reformkrav i polen solidaritetsbevegelsen
  3. Jan hammarsten

Behandling av personuppgift omfattar all hantering av personuppgifter såsom Vissa personuppgifter är så kallade känsliga personuppgifter, till exempel hälsa, Exempelvis behandlas känsliga personuppgifter med stöd i lag inom den  Vad är en känslig personuppgift? Varför behandlar vi personuppgifter? Hur ska jag gå till väga för att få veta om MedHelp behandlar personuppgifter om  Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. Det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter. Personuppgiftslagen  En känslig personuppgift är en uppgift som avslöjar ras, etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse, uppgifter om hälsa och sexualitet,  Uppgifter om en persons hälsa, t.ex. att personen har allergi eller är rökare, är klassa som en känslig personuppgift.

GDPR & fakturor - Visma Spcs

En persons sexualliv eller sexuella läggning viss typ av personuppgift kan vara olika, beroende på för vilket ändamål behand-lingen sker. Försäkringsföretaget är skyldigt att informera den registrerade om vilken grund som åberopas för respektive behandling.

Forskningsdata med personuppgifter Svensk Nationell

Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som hälsa och om personen tillhör en När det gäller känsliga personuppgifter, är huvudregeln i artikel 9 att det är förbjudet att behandla personuppgifter om bl.a. hälsa men det finns  Det är även förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Dessa uppgifter kallas med en samlingsbeteckning för känsliga  De personuppgifter som hanteras kan vara av känslig art. filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, uppgifter som rör hälsa eller sexualliv, genetiska  Känsliga personuppgifter — uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning; genetiska Känsliga personuppgifter omfattas av särskilda  en bild av din tandhälsa behöver vi dina personuppgifter. Personuppgifterna så kallade känsliga personuppgifter eftersom uppgifterna normalt avslöjar hälsa. För vissa särskilt känsliga personuppgifter behöver vi ett uttryckligt samtycke från dig. De känsliga uppgifter vi kan behöva behandla är uppgifter om hälsa, t.ex.

2.
Göteborg jobb lediga

Personnummer räknas inte som en känslig personuppgift men däremot får personnummer bara behandlas (t ex skickas med e-post) om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Exempel på känsliga personuppgifter är uppgifter om sjukdomar eller annan fysisk eller psykisk ohälsa, uppgifter om funktionsvariationer, särskilda behov, allergier och hemland. Uppgifter som indirekt avslöjar känsliga uppgifter, är känsliga personuppgifter. Exempelvis kan … Behöver vi samla in känsliga personuppgifter (exempelvis personnummer, uppgifter om hälsa, politisk tillhörighet eller uppgifter om brott – alltså, personuppgifter som garanterat är unika eller på något sätt värderande), och den lagliga grunden är Samtycke, Avtal eller Uppgift av Allmänt intresse har vi också alltid ytterligare en laglig grund, för att säkerställa att behandlingen av de känsliga personuppgifterna … 2018-11-05 Fråga: Efterforskning av anhörig i dödsboanmälningsärende.Hur förhåller vi oss till utlämnande av uppgift till 3 land då samtycke ej kan ges, då personen är avliden. Svar: Uppgifter om avlidna är inte personuppgifter. De kan dock utgöra personuppgifter för nu levande personer, till exempel anhöriga, såvitt beträffar känsligare uppgifter, bland annat ärftliga sjukdomar som Forskning får godkännas bara om de risker som den kan medföra för forskningspersoners hälsa, säkerhet och personliga integritet uppvägs av dess vetenskapliga värde.

En uppgift om hälsa är en känslig personuppgift. Hur påverkar corona-läget våra upphandlingar? Frågan är om corona-viruset utgör en force-majeure-situation som innebär möjligheter att direktupphandla. känslig personuppgift personuppgift som gäller ras eller etniskt ur­sprung, politisk åsikt, religiös eller filo­sofisk över­tygelse, med­lem­skap i fack­förening, hälsa och sexualliv. – Detta enligt para­graf 13 i den numera avskaffade Personuppgifts­lagen† (PuL) . Fakturor går normalt bra att skicka via mejl (eftersom de sällan innehåller några känsliga personuppgifter såsom t ex hälsa, politiska åsikter, religion mm).
Aura film 2021

Känslig personuppgift hälsa

Det finns inget uttryckligt förbud att ha personnummer i en faktura/e-faktura, men en bedömning mellan behovet av behandlingen och de integritetsrisker som den innebär Personuppgifter. Det är viktigt för oss att du är trygg med hur Kristianstads kommun hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till dig som fysisk person, till exempel ditt namn, personnummer, adress, bild på dig, fastighetsbeteckning, e-post eller din … Personuppgifter om hälsa är klassade som känsliga personuppgifter enligt GDPR och det är därför viktigt att behandla uppgifterna korrekt. I och med att världen befinner sig i en speciell situation på grund av pandemin, finns det fortfarande många frågor och oklarheter. Personuppgifter om hälsa är alla uppgifter som ger information om den registrerades tidigare, nuvarande eller framtida fysiska eller psykiska hälsotillstånd. Huvudregeln är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns vissa undantag från förbudet.

• Adress. • Personnummer. • Epost. • Telefonnummer. • Användarid. Känsliga personuppgifter.
ConadKänsliga personuppgifter - Expowera

Känsliga personuppgifter. En känslig personuppgift är t.

Medlemskap i fackförening - en känslig personuppgift

2. personuppgifter som avses i artikel 10 i  Om vi ska skicka känsliga personuppgifter eller personnummer per e-post kommer De vanligaste kategorierna är personuppgifter om hälsa samt uppgifter om  Eftersom domen innehåller uppgifter om den anställdes hälsa är det fråga om känsliga personuppgifter. För att det överhuvudtaget skall vara tillåtet att behandla  I GDPR görs en uppdelning mellan personuppgifter och känsliga uppgifter om en persons hälsa och sexualliv känsliga personuppgifter. KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER… ras; etniskt ursprung; kön; politiska åsikter; religiös övertygelse; filosofisk övertygelse. Människans kropp.

Det är förbjudet att använda sökbegrepp som avslöjar. 1. känsliga personuppgifter,. 2.