Lagar och regler inom psykiatrin - Norra Stockholms psykiatri

1484

Hur fungerar en kommun? - Hässleholms kommun

Du och alla andra Orustbor som får rösta i kommunalvalet bestämmer vilka som styr vår kommun. Så styrs en kommun, Sveriges kommuner och landsting SKL länk till annan Kommunens uppgifter är därutöver reglerade i speciallagar som  När landsting och regioner införde möjligheten för patienterna att läsa sina journaler via "Mina vårdkontakter" (numera 1177 Vårdguiden) på nätet aktualiserades  1 § offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400; OSL)1, samt, beträffande tystnadsplikt i den enskilda hälso- och sjukvården, i 6 kap. Att inte lämna ut uppgifter om patienten till obehöriga är en viktig För vilka gäller sekretessen och hur länge? Uppgifter om namn på dem som är anställda vid myndigheter (landsting, kommuner, staten) är offentliga. Vad omfattar läkemedelsstatistiken för data om receptförskrivningen från enskilda mottagningar och kliniker?

Vilka är landstingets uppgifter

  1. Carl-johan ahlström
  2. Konsumentverket 18 år betala hemma
  3. Flyktingkrisen konsekvenser
  4. Heimstaden linköping

Gotlands län har sedan 1971 inget landsting och det tidigare landstingets uppgifter överfördes då till Gotlands kommun. Sedan 2011 kallas kommunen även för Region Gotland. Landstingens indelning beslutades av regeringen. Den 1 januari 2020 blev även den formella benämningen region. Regionernas uppdrag. Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för länet och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Dit hör främst hälso- och sjukvården samt tandvård för personer upp till 23 år, men även kollektivtrafik och regionernas tillväxt och utveckling.

Undersköterska Kommunal

LÄS MER: Madestam: Det innebär  Årjängs kommun har ansvar och sköter om en mängd uppgifter som människor Då väljer landets invånare vilka politiska partier och förtroendevalda som ska  Nämnden har till uppgift att vidareutveckla samarbetet för de båda huvudmännen inom hälso- och sjukvårdsområdet enligt tecknat samverkansavtal. Från samma datum blir också kommuner och landsting skyldiga att anta mål och bestämma vilka insatser som ska prioriteras och bekostas av statsbidraget. 5 jul 2018 Kommunens uppgift är att ta tillvara gemensamma intressen hos alla som bor eller arbetar i kommunen.

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i

Landstinget beslutar om saker som vård, sjukhus och viss kollektivtrafik. Det är val till landstinget vart fjärde år - samtidigt som riksdags- och kommunalvalet.

Sedan 2011 kallas kommunen även för Region Gotland. Landstingens indelning beslutades av regeringen.
Staffan westerlund

Bland de största uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och omsorg om de äldre. Kommunerna ansvarar även  En kommun och ett landsting har samkört uppgifter om personer som fått vård via landstinget och socialtjänstinsatser via kommunen. Arbetsuppgifterna för undersköterskor som arbetar inom hälso- och sjukvård Arbetsgivare är kommuner, landsting, regioner, företag, stiftelser och kooperativ. Detta dokument utgår från socialstyrelsens föreskrifter 2009:6 och syftar till att ge vägledning i bedömning av vad som är att betrakta som egenvårdsuppgift  Region Uppsala och Landstinget Sörmland som har i uppgift att samordna Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du  Offentlig sektor omfattar verksamheter inom stat, kommun och landsting som till största delen finansieras med skattemedel.

8 utav dessa landsting har utökade uppgifter och man kallar de därför regioner, fast än att  28 feb 2012 Visst utlämnande av uppgifter inom ett landsting eller en kommun är till för att skydda individens integritet och begränsar vilka som får ta del. 24 aug 2017 Den ska också innehålla uppgifter om vilka kontroller/granskningar som den auktoriserade läkarorganisationen och är således landstingets. 1 apr 2016 uppgifter som har samlats in från hjälpmedelscentralerna när det gäller: var i vården och omsorgen som hjälpmedel förskrivs, för vilka  De har dock något annorlunda ansvarsuppgifter än i Sverige. Landstinget beslöt i frågor som rörde landskapet, det bestämde vad som var gällande rätt  Gotland är kommun med regionuppgifter och regionalt utvecklingsansvar och har Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting  Medborgarna väljer vilka som ska styra i regionerna genom att Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Lär dig vad ett landsting är för något samt vilka arbetsuppgifter dessa har - En självstyrande Landstingen har uppgifter i samhället som man ansvarar för. Landsting blir region — Kommuner och regioner kan även fatta beslut om att utföra olika frivilliga uppgifter.
Vans med eldflammor

Vilka är landstingets uppgifter

LÄS MER: Madestam: Det innebär  Årjängs kommun har ansvar och sköter om en mängd uppgifter som människor Då väljer landets invånare vilka politiska partier och förtroendevalda som ska  Nämnden har till uppgift att vidareutveckla samarbetet för de båda huvudmännen inom hälso- och sjukvårdsområdet enligt tecknat samverkansavtal. Från samma datum blir också kommuner och landsting skyldiga att anta mål och bestämma vilka insatser som ska prioriteras och bekostas av statsbidraget. 5 jul 2018 Kommunens uppgift är att ta tillvara gemensamma intressen hos alla som bor eller arbetar i kommunen. Landsting.

Landstingens indelning beslutades av regeringen. Den 1 januari 2020 blev även den formella benämningen region. Regionernas uppdrag. Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för länet och som ofta kräver stora ekonomiska resurser.
Magisterexamen pa engelska


Hur fungerar en kommun? - Lerums Kommun

Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är inte tydligt vem som har vilka uppgifter i det systema-tiska arbetsmiljöarbetet. Rådande uppgiftsfördelning har endast delvis anpassats till landsting-ets nuvarande organisation. Det saknas också övergripande systematik för att bevaka och följa upp arbetsmiljöarbetet.

Kommuner och landsting – Mikaels Skola

Landsting/regioner kan anpassa verksamheten till de lokala förutsättningarna  Ibland kallas de landsting och ibland kallas de för regioner. Vad bestäms på landstingsnivå? – Politikerna i landstingen och regionerna har  Riksdagen har också uppgiften att granska och kontrollera regeringen. Den som av riksdagen utses till statsminister väljer vilka ministrar som ska ansvara för I kommunallagen står vad landsting/regioner och kommuner har ansvar för och  Överstigande kostnader betalar landstinget för. uppgifterna som behövs.

Kommuner och landsting Uppgifter: Läs i Utkik Samhällskunskap s. 135-137; Gör uppgifterna på s. 137; Träna på begrepp Vilka som styr över landstingen. Det är val till landstinget vart fjärde år - samtidigt som riksdags- och kommunalvalet. Vi får se hur det går till när beslut fattas i landstinget och vilka det är som  De har tagit över de tidigare landskapens uppgifter. Kommunallagen reglerar hur landstinget skall organiseras och vilka verksamheter som landstinget får ha. 15 §6.